ဘီယာ အေၾကာင္း

Posted on - Jan 11

Myat Ni Lar

စာေရးသူ
Dot4nm4zjsbpu9nw0p69

၁၁၊ ဇန္န၀ါရီ၊ ၂၀၁၇

ေန့စဥ္ဘီယာေသာက္လုိ့ရသလားဘီယာကို ေန႔စဥ္ ေသာက္ရင္ ကယ္လုိရီ ၃၀၀ ကေန ၄၀၀ အထိရွိ လာပါမယ္။ဒါဟာ ဟမ္ဘာ ဂါစား တာရဲ႕ ႏွစ္ဆ၊ အသားညွပ္ဆင္းဒ၀တ္ နဲ႔ ခ်ိစ္ပီဇာႏွစ္ခုစားသေလာက္ကို တက္မွာပါ။

ဘီယာမွာ အယ္လ္ကိုေဟာဘယ္လုိပါ၀င္လဲအယ္လ္ကိုေဟာမွာ ကယ္လုိရီ ၇ ဂရမ္ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ အယ္လ္ကို ေဟာမ်ားေလ ကယ္လုိရီမ်ား ေလပါ။ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ ခ်ခ်င္သူေတြကေတာ့ အယ္လ္ကို ေဟာေရာ ဘီယာကိုပါေရွာင္ရမွာပါ။

ဘီယာ အေရာင္ေတြက ဘယ္လုိကြာသလဲကယ္လုိရီဟာ အယ္လ္ကိုေဟာ ဘယ္ေလာက္ပါ သလဲ အေပၚမွာမူ တည္တာပါ။ အေရာင္အရင့္၊ အ ေရာင္ အႏုေပၚမွာ မူမတည္ ပါဘူး။ အေရာင္ႏုရင္ ကယ္လုိရီ နည္းတာ လည္းမဟုတ္ပါဘူး။

ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ဘီယာဘယ္ေလာက္ေသာက္ရမလဲလံုး၀ မေသာက္ရင္ေကာင္းေပ မယ့္ မေသာက္ရ မေနႏုိင္ဘူးဆုိရင္ ေတာ့ ႏွစ္ခြက္ ထက္ပုိမေသာက္သင့္ ပါဘူး။ တစ္ခြက္က ၁၂ ေအာင္စ ထက္ မပိုရပါဘူး။


Zrhdga7ddw7plgeslhvc

မိန္းမေတြကေရာမိန္းမေတြက လည္းေနရာတကာ လုိက္ၿပီး ရင္ေပါင္တန္း ခ်င္တယ္။ ေသာက္ခ်င္တယ ္ဆုိရင္ တစ္ေန႔ကို တစ္ခြက္ထက္ ပုိမေသာက္သင့္ပါဘူး။ ၀ုိင္ဆုိရင္ ငါးေအာင္စတစ္ခြက္ပဲ ေသာက္သင့္ပါတယ္။

ဘာေရာေသာက္မလဲဘီယာကို ေပါ့ေအာင္ဆုိၿပီး တျခားအရည္ေရာ ေသာက္ရင္ ကယ္ လုိရီပုိ တတ္ပါတယ္။ ကိုလာလုိအ ရည္မ်ဳိးေရာ ေသာက္မိၿပီဆုိရင္ ကယ္ လုိရီ ၁၅၀ ကေန ၂၀၀ ေလာက္ အထိ ပိုသြားမွာပါ။

ဘီယာမေသာက္လည္း ဗုိက္ပူတယ္တခ်ဳိ႕ ေယာက်္ားေတြက အ သက္ရ လာရင္ ဘီယာ ေသာက္ၿပီး ဘီယာဗုိက္ ျဖစ္လာၾကပါတယ္။ အ မွန္ ကေတာ့ ဘီယာမ ေသာက္လည္း ကယ္လုိရီ မ်ားရင္ဗုိက္ပူ တတ္ပါတယ္။

ေကာင္းတာဘာရွိလဲဒီေတာ့ ဘီယာဆုိင္ ထုိင္၊ ဘီ ယာေသာက္ရင္ ေကာင္းတာဘာရွိ လဲ။ အေပါင္းအသင္း တုိးတယ္၊ လူ မႈေရး အက်ဳိးရတယ္လုိ႔ အမ်ားက ေတာ့ဆင္ေျခ ေပးၾကပါတယ္။ ေနာက္ တစ္ခ်က္ ရွိပါေသးတယ္။ ေရမ်ားမ်ား ေသာက္ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ေက်ာက္ ကပ္ ေက်ာက္တည္တာ ကိုေတာ့ေလ်ာ့ က်ေစ တာပါပဲ။

Ref : Forward Mail

ေရႊအုိး (မုိမုိေလး)