အစစ္အမွန္နဲ႔ အတုအေယာင္လူသားတို႔အၾကား ကြာျခားခ်က္

Posted on - Jan 11

Aung Khant

စာေရးသူ
Wopmc5p2suxk8iiv9g54

၁၁၊ ဇန္န၀ါရီ၊ ၂၀၁၇

- အစစ္အမွန္လူသားေတြဟာ လူတိုင္းကိုေလးေလးစားစား ဆက္ဆံတတ္ၾကေပမယ္႔၊ အတုအေယာင္လူသားေတြကေတာ႔ အာဏာပါ၀ါရွိသူကိုသာ ေလးေလးစားစား ဆက္ဆံတယ္။

- အစစ္အမွန္လူသားေတြဟာ လူေတြကသူတို႔ကိုႀကိဳက္ႀကိဳက္ မႀကိဳက္ႀကိဳက္ ဂရုမစိုက္ေပမယ္႔၊ အတုအေယာင္လူသားေတြကေတာ႔ လူေတြမႀကိဳက္ႀကိဳက္ေအာင္ လိုက္လုပ္ေလ႔ရွိတယ္။

- အစစ္အမွန္လူသားေတြဟာ လူေတြရဲ႕အာရံုစူးစိုက္မႈကို မခံလိုၾကေပမယ္႔၊ အတုအေယာင္လူသားေတြကေတာ႔ လူေတြအာရံုစိုက္တာ အင္မတန္ခံခ်င္တယ္။

- အစစ္အမွန္လူသားေတြဟာ ပံုမွန္းအတိုင္း ရိုးရိုးကုပ္ကုပ္ေနတတ္ၾကေပမယ္႔၊ အတုအေယာင္လူသားေတြကေတာ႔ ထင္ထင္ေပၚေပၚ ေက်ာ္ၾကားလိုတယ္။

- အစစ္အမွန္လူသားေတြဟာ မိမိရဲ႕အထင္အျမင္ကို ပြင္႔ပြင္႔လင္းလင္း ေျပာတတ္ၾကေပမယ္႔၊ အတုအေယာင္လူသားေတြကေတာ႔ ေနာက္ကြယ္မွသာ အတင္းတုပ္ေလ႔ရွိတယ္။

- အစစ္အမွန္လူသားေတြဟာ လြယ္လြယ္နဲ႔ ကတိမေပးတတ္ေပးမယ္႔ ေပးတဲ႔ကတိကိုလည္း တည္ေအာင္ႀကိဳးစားၾကတယ္။ အတုအေယာင္လူသားေတြကေတာ႔ လြယ္လြယ္ကတိေပး၊ လြယ္လြယ္ဖ်က္တတ္တယ္။

- အစစ္အမွန္လူသားေတြဟာ သူမ်ားရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြအေပၚ ခ်ီးမြမ္းတတ္ေပမယ္႔ အတုအေယာင္လူသားေတြကေတာ႔ သူမ်ားဘာလုပ္လုပ္ ေ၀ဖန္လိုက္ရမွ ေနသာထိုင္သာရွိတယ္။

- အစစ္အမွန္လူသားေတြဟာ အၿမဲတမ္းလိုလို သူတစ္ပါးကို ကူညီတတ္ၾကေပမယ္႔ အတုအေယာင္လူသားေတြကေတာ႔ သူတို႔တစ္ခုခု လိုတဲ႔အခါမွ ကူညီခ်င္ဟန္ေဆာင္ေနတတ္တယ္။

Fake People ေတြနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ဖူးလား?

  • ႀကံဳဖူးတာေပါ႔ 18
  • မႀကံဳဖူးေသးပါ 3

ေအာင္ခန္႔

Jp1yuvlrwzcsgrp2rj4i