မႏၱေလး အပိုင္းအစမ်ား "အိုးပုတ္ပြဲေတာ္" ( ေရးသူ - ယဥ္ယဥ္ေႏွာင္း )

Posted on - Aug 25 []

Kyaw Lin Aung

စာေရးသူ
Xy4rgivukr4ppeuquywf

ဆိုင္းသံ၊ ဗံုသံတို႔ တိတ္ဆိတ္ေသာ ၀ါတြင္း ကာလသည္ ၀ါေခါင္ လေရာက္လွ်င္ေတာ့ ေတာင္ျပံဳးပြဲႏွင့္ အတူ နိုးၾကြလာ တတ္သည္။ ၀ါေခါင္လ ၀င္သည္ႏွင့္ မႏၱေလး တစ္၀ိုက္ေဒသ မ်ားသည္ နတ္ဒိုးသံႏွင့္ အတူ လႈပ္လွႈပ္ရွားရွား ျဖစ္လာျပီ။ ဆယ့္ႏွစ္ပြဲ ေစ်းသည္တို႕ ေစ်းေရာင္း ထြက္ဖို႔ျပင္ၾကျပီ။ နတ္ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္သူ အိမ္ေထာင္စု တို႕လည္း နတ္ပြဲ ဆက္သၾကရန္ ေတာင္ျပံဳးပြဲ သြားဖို႕ ျပင္ဆင္ၾကျပီ။ တစ္အိမ္သားလံုး လႈပ္လႈပ္ ရွားရွားျဖစ္ေသာ ကာလတြင္ ကေလးငယ္ မ်ားတို႔အတြက္လည္း ျမဴးၾကြစရာ ပြဲတစ္ခု ရိွပါေသးသည္။ ထိုပြဲကား မႏၱေလး ေတာင္ေျခ၊ အိုးဘိုရပ္ရိွ အိုးပုတ္ ပြဲေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။

အိုးပုတ္ ပြဲေတာ္သည္ ေတာင္ျပံဳးပြဲေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရေသာ ပြဲဟုဆိုလွ်င္ မွားမည္မထင္ပါ။ မင္းတုန္းမင္း လက္ထက္ ကတည္းတြင္ ေတာင္ျပံဳးပြဲသို႔ သြားေရာက္ ပူေဇာ္ ပသၾကေသာ ေလွမ်ား သည္ ေရႊတေခ်ာင္းေျမာင္း အတိုင္း ေတာင္ျပံဳး အရပ္သို႔ ခ်ီတက္ၾကသည္။ ေတာင္ျပံဳးပြဲ တြင္ ေရာင္းခ် ရန္ ေရလမ္း အတိုုင္းလာေသာ အိုးသည္ မ်ားသည္ ယခု မႏၱေလးေတာင္ေျခ အိုးဘို အရပ္ တြင္ ေလွမ်ား ကမ္းကပ္ကာ ေခတၱ နားရင္း ေစ်း ခင္းေရာင္း ၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ေတာင္ျပံဳးပြဲ မတိုင္ခင္ တစ္ရက္တြင္ အိုးပုတ္ ပြဲေတာ္ျဖစ္လာသည္ ဟုဆိုၾကသည္။ အိုးဘို ဟူေသာ နာမည္သည္လည္း အိုးမ်ား လုပ္ကိုင္ရာ အိုးဖိုမ်ား တည္ရိွေသာေၾကာင့္ အိုးဖိုကို အစြဲျပဳ၍ အိုးဘိုရပ္ ဟူေသာ အမည္ ျဖစ္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ေရွးယခင္က ေစ်းသည္မ်ား သြားလာရာ ေရႊတေခ်ာင္း ေျမာင္းေလးကေတာ့ ယခုအခါ ဘုရားစူး ေရဆိုးေျမာင္း တစ္ခုအျဖစ္သာ က်န္ခဲ့ေလျပီ။ အိုးပုတ္ ပြဲသို႕ သြားလိုလွ်င္ေတာ့ မႏၱေလးေျမာက္ျပင္ရပ္ မွ ၇၆ လမ္း အတိုင္း စည္သာလမ္းထိပ္ အထိလာလွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ၈၆လမ္း ေရႊ တေခ်ာင္းေျမာင္း အတိုင္း ေျမာက္ဘက္သို႕လာလွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း ရနိုင္သည္။

အိုးပုတ္ ပြဲေတာ္သည္ ႏွစ္စဥ္ ၀ါေခါင္လဆန္း (၈)ရက္တိုုင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေလ႔ ရိွသည္။ ပြဲခင္း ကေတာ့ ၀ါေခါင္လဆန္း (၅) ရက္ေန႔ေလာက္ ဆိုလွ်င္ စတတ္ျပီ။ အိုးပုတ္ပြဲ က်င္းပရန္ ဦးေဆာင္သူ မရိွေသာ္လည္း ထိုေန႕ ထိုရက္ေရာက္ခါနီး လာလွ်င္ေတာ့ စည္သာလမ္းထိပ္ ၊ အိုးဘိုရပ္တြင္ အိုးပုတ္ေစ်း တန္းေလး အလိုလို ျဖစ္တည္လာတတ္သည္။

အိုးပုတ္ပြဲ က်င္းပရာ စည္သာ လမ္းထိပ္က အိမ္ရွင္မ်ားသည္ မိမိ အိမ္ေရွ႕တြင္ ေစ်းတန္း ခင္းနိုင္ရန္ ေနရာ ငွားေပးၾက၊ လိုအပ္သည္႕ ေရ၊မီး အကူ အ ညီေပးၾကရင္း အိုးပုတ္ ပြဲေလးျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ပံံ႔ပိုးတတ္ၾကသည္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း အိုးပုတ္ မ်ားကို တဆင့္ ၀ယ္ယူျပီး မိမိအိမ္ေရွ႕မွာ ပင္ ေရာင္းခ် တတ္ၾကသည္။

အိုးပုတ္ပြဲသို႕ လာေရာက္ ေရာင္းခ်ေသာ ေစ်းသည္ မ်ားကလည္း ေနရာေဒသ အစံုပင္။ ေရႊဘုိ -ႏြယ္ျငိမ္းဘက္က အိုးသည္လည္း ပါသည္။ မတၱရာ ဘက္ က ေခါျပင္သည္ လည္းပါသည္။ မႏၱေလးဇာတိ မုန့္သည္မ်ားလည္း ပါသည္။ အိုးပုတ္ပြဲ ေရာက္လွ်င္ေတာ့ အားလံုးသည္ လမ္းေဘးတြင္ တစ္သား တည္းျဖစ္သြားတတ္သည္။

မြန္းလြဲ ႏွစ္နာရီ ဆိုလွ်င္ အိုးပုတ္ပြဲေလး စတင္စည္ကားေလျပီ။ ေနပူသည္ ျဖစ္ေစ၊ မိုးရြာသည္ ျဖစ္ေစ အိုးပုတ္ ပြဲေလးသည္ ကေလးမ်ား တရုန္း ရုန္းႏွင့္ ေပ်ာ္စရာ ပြဲေတာ္ၾကီးပင္။ လမ္းေဘး၀ဲယာ ဘယ္ေနရာ ၾကည့္ၾကည့္ ေရာင္စံု အိုးပုတ္ခ်ိဳးရုပ္သည္္ ေလးမ်ား၊ ျမန္မာ့ရိုးရာ မုန္႕ပဲသေရစာ သည္မ်ား ကိုေတြ႕နိုင္သည္။

မိခင္၊ ဖခင္ အုပ္ထိန္းသူ မ်ား၏ လက္ကိုဆြဲလ်က္ ပြဲေစ်းတန္း ပတ္ေနၾကေသာ ကေလးမ်ား အဖို႔လည္း ျမင္ျမင္သမွ် လိုခ်င္စရာ၊ ပူဆာခ်င္ စရာ ၾကီးျဖစ္ သည္။ ေျမနီေရာင္ အိုးပုတ္ ရဲရဲေလးမ်ား၊ အေရာင္စံု အိုးပုတ္ေလးမ်ား၊ ဗႏၶဳလ ဦးထုပ္ႏွင့္ ဓားမ်ားသည္ ကေလးမ်ား အဖို႔ မက္စက္ စရာ ျမန္မာ့ရိုးရာ ကစား စရာေလးမ်ားျဖစ္သည္။ အိုးပုတ္ေလးမ်ား ဆိုလွ်င္ မီးဖိုေခ်ာင္ သံုးအိုးခြက္ မ်ားအတိုင္း ပံုစံတူ အေသးစားေလးမ်ား ၊ ေျမဒယ္အိုး ၊ ေျမမီးဖို ၊ ေျမအင္ တံု ေပါက္စေလးမ်ား၊ ပစ္တိုင္းေထာင္ စုဘူးေလးမ်ား၊ အသီးအႏံွ၊ တိရစာၦန္ ပံုစံတူေလးမ်ား စသျဖင့္ အေရာင္စံု၊ အရြယ္အစားစံု အမ်ိဳးမ်ိဳး ရိွၾကသည္။

တစ္မူး၊ တစ္ပဲေခတ္ မွစ ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ အိုးပုတ္ေလး မ်ားသည္ ယခုအခါတြင္ ေတာ့ တစ္ခုကို တစ္ရာ၊ ငါးရာဖိုးေျခာက္ ခုျဖစ္ေနေလျပီ။ ေရာင္း ခ်ေသာ ေစ်းသည္ မ်ားကလည္း သူတို႕၏ ေဖာက္သည္ေတာ္ ကေလးမင္း မ်ားကို အလိုလိုက္၍ ေစ်းေလွ်ာ့ေရာင္းေပးတတ္ၾကသည္။ အပိုတစ္ခု ၊ႏွစ္ခု ႏႈိက္ယူ သြားလွွ်င္လည္း စိတ္မဆိုးတတ္ၾကဘဲ ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ ေပးတတ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အိုးပုတ္ ပြဲေတာ္ကို အိုးပုတ္ခိုးပြဲ ဟုပင္ ေခၚ တတ္ ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အိုးပုတ္ပြဲ သို႕လာေရာက္ ေရာင္းခ်ေသာ ေစ်းသည္ မ်ားကလည္း အိုးပုတ္ပြဲတြင္ အိုးပုတ္ ခိုးခံရမည့္ အေၾကာင္းကို တြက္ဆျပီးမွ မိမိအျမတ္ က်န္ေလာက္သည့္ ပမာဏျဖင့္ ခ်ေရာင္းတတ္ၾကသည္။ အိုးမ်ား ထြက္ရိွရာ ေရႊဘို-ႏြယ္ျငိမ္း ဘက္မွ တဆင့္ ျပန္လည္ ၀ယ္ယူျပီး ေရာင္းခ် ၾကသည္ မို႕ ေရာင္းခ်သည့္ အိုးပုတ္ေလး မ်ားတြင္ ေစ်းက တစ္ခါတည္းတြက္ျပီး တင္ထားျပီး ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အိုးပုတ္ တစ္လံုးစ ၊ႏွစ္လံုးစ ပါသြားလွ်င္လည္း စိတ္္ မဆိုးတတ္ၾက။

တစ္လံုးမွ မ၀ယ္ဘဲ တစ္ေပြ႕ၾကီး လာႏိႈက္ယူလွ်င္ေတာ့ ေစ်းသည္ၾကီး တို႕ စိတ္ဆိုးၾကျပီ။ “ဟဲ႔ ကေလးေတြ…အိုးပုတ္ျပန္ေပး” ဟု မာန္မဲၾကျပီ။ အိုးပုတ္ ခိုးသူကလည္း စီးပြားပ်က္ေလာက္ေအာင္ ထိ ခိုးျခင္း မဟုတ္သလို အိုးပုတ္ျပန္ေတာင္းသူ ကလည္း သူခိုးယိုးျပီး ျပန္ေတာင္းျခင္း မဟုတ္သည္က အိုးပုတ္ပြဲ ၏ ခ်စ္စရာ ဓေလ့ကေလးတစ္ခုျဖစ္သည္။

အိုးပုတ္ခိုးသူ ကေလးမ်ားက အိုးပုတ္သည္ကို ၾကည့္ျပီး ခိုးတတ္ၾကသည္လည္း ရိွေသးသည္။ ေစ်းဆစ္၍ မရေသာ၊ စြာေသာ ေစ်းသည္ ဆိုလွ်င္ လက္တည့္ စမ္းျပီး အိုးပုတ္ႏႈိက္ယူ ခ်င္ၾကသေလာက္ အသက္ၾကီးၾကီး ေစ်းသည္ မ်ားကိုေတာ့ အိုးပုတ္ခိုးဖို႔ လက္ေရွာင္ တတ္ၾကသည္။

“ကေလးေတြက အေမၾကီး ဆိုင္ဆိုရင္ေတာ့ လာမခိုးဘူး၊ အေမၾကီးက အသက္ၾကီးလို႕ မ်က္စိေကာင္းေကာင္း မျမင္ရဘူး ဆိုေပမယ့္ သူတို႕က အလစ္ မသုတ္ၾကဘူး။ အေမၾကီးကို သနားတာလည္း ပါမွာေပါ့။ အေမၾကီး ဒီမွာေရာင္းလာတာ ၆ႏွစ္ရိွျပီ ။ အိုးပုတ္ပြဲေန႕ ေရာက္ရင္ေတာ့ ခ်ေရာင္းသမွ် အကုန္ ကုန္တာပဲ” ဟု အိုးပုတ္သည္ အသက္ ၇၀ေက်ာ္ အေမၾကီးကဆိုေလသည္။

ရွားပါးလာျပီျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့ရိုးရာ ဗႏၶဳလဦးထုပ္ႏွင့္ ဓားမ်ားကိုလည္း အိုးပုတ္ ပြဲေတာ္တြင္ ျမင္နိုင္ေသးသည္။ နီ၊၀ါ၊စိမ္းေရာင္စံု ဗႏၶဳလဓားႏွင့္ ဦးထုပ္ မ်ားကို အိုးပုတ္ ပြဲေတာ္တြင္ ေရာင္းခ်ရန္ ေစ်းသည္ မ်ားသည္ ၂လေက်ာ္၊ ၃လေလာက္ ကတည္းက ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ရသည္။ ဓားရိုး၊ ဓားသြား၊ ဓားအိမ္ လုပ္ဖို႕ ၀ါးမ်ားရွာေဖြ ၀ယ္ယူထားရသည္။ ဦးထုပ္ပံုေလာင္းဖို႕ သတင္းစာ စကၠဴမ်ားကို ပုလင္း၀င္းရပ္ စကၠဴ အေဟာင္းဆိုင္ မ်ားမွ ၀ယ္ယူထားရသည္။

ျပင္ဆင္ပံုသြင္း ၊ေဆးေရာင္စံု ျခယ္သျပီးလွ်င္ေတာ့ အိုးပုတ္ပြဲေတာ္ လာ ကေလးမ်ား၏ ေခါင္းေပၚတြင္ ေဆာင္းစရာ ဗႏၶဳလ ဦးထုပ္၊ လက္ထဲတြင္ ကိုင္ေဆာင္ စရာ ဗႏၶဳလ ဓားျဖစ္လာျပီ။ ထိုဗႏၶဳလ ဓားႏွင့္ ဦးထုပ္ေလး မ်ားသည္ ျမန္မာမႈ ၊ျမန္မာဟန္ လက္မႈပညာ အေငြ႕အသက္ မ်ားသာမက ဇာတိ မာန္ မ်ားပါ ၀င့္ၾကြားေနသေယာင္ ထင္ရသည္။

အိုးပုတ္ ပြဲေတာ္တြင္ ထူးျခားေသာ ဓေလ့တစ္ခုလည္း ရိွေသးသည္။ ယင္းမွာ အိုးပုတ္ပြဲေတာ္ လာ အပ်ိဳေလးမ်ား ၏ ေခါင္းေပၚ တြင္ ေက်ာက္ခတ္ပန္း ဟု ေခၚေသာ သစ္ခက္စိမ္းေလး မ်ားကို ပန္းသရဖူ သဖြယ္ ေခြျပီး ပန္ဆင္ထားၾက ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုဓေလ့သည္ မည္သည့္ အခ်ိိန္က စခဲ့သည္ကို မသိ ရေသာ္လည္း အိုးပုတ္ ပြဲေတာ္တြင္သာ ေတြ႕ျမင္ရသည့္ ခ်စ္စရာ ျမင္ကြင္းေလး တစ္ခုျဖစ္သည္။

မုန္႔ေရပါး၊ မုန္႔ဆီေၾကာ္၊ မုန္႔လင္မယား၊ မုန္႔သိုင္းျခံဳ၊ မုန္႔ေပါင္း စေသာ ျမန္မာ မုန္႔မ်ိဳးစံုကိုလည္း အိုးပုတ္ ေစ်းတန္းေလးတြင္ ၀ယ္စားနိုင္ေသးသည္။ အိုးပုတ္ ပြဲေတာ္တြင္ ထူးထူးျခားျခား ရနိုင္ေသာ ျမန္မာမုန္႔ တစ္မ်ိဳးလည္း ရိွေသးသည္။ ထိုအရာမွာ မုန္႔ေခါျပင္ျဖစ္သည္။ ေကာက္ညင္းဆန္မႈန္႔၊ ငခ်ိတ္ ေကာက္ညင္းမႈန္႔ တို႔ျဖင့္ စီးပိုင္ေနေအာင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ မုန္႔ေခါျပင္ေလး မ်ားသည္ ငွက္ေပ်ာရြက္ ထဲတြင္ ပဲဆီရႊဲရႊဲ၊ အုန္းသီးျခစ္ ၊ႏွမ္းေထာင္း တို႔ျဖင့္ စားခ်င္စဖြယ္ ေကာင္းလွသည္။

၀ယ္စားမည္ ဟု ဆံုးျဖတ္ျပီး ေခါျပင္သည္ေလး မ်ား၏ ေစ်းေတာင္းေရွ႕ ေျခစံု ရပ္လိုက္သည္ႏွင့္ ျမည္းၾကည့္ပါဦး ဟု ဆီေလးတို႕၊ အုန္း သီး ႏွမ္းေထာင္းေလးျဖဴးျပီး ငွက္ေပ်ာဖက္ထဲမွာ တစ္ခါတည္း ျပင္ေပးတတ္သည္။ ေခါျပင္ အရသာ ကေတာ့ ဟိုအသည္က သာနိုး၊ ဒီအသည္က သာနိုး ဟူ၍မရိွတတ္။ ေခါျပင္သည္ အားလံုး မတၱရာဘက္မွ လာေရာင္းၾကသည့္ တစ္ရြာတည္းသူေတြ မို႕ အရသာက တူတူပင္။ ကြာမည့္ ကြာ ေခါျပင္ ပိုပိုသာသာ ထည့္ေပးတတ္တာျခင္းသာ ကြာတတ္သည္မို႕ ပိုထည့္ေပးတတ္ေသာ ေခါျပင္သည္က ပိုေရာင္းေကာင္းတတ္သည္။ အိုးပုတ္ပြဲေတာ္ လာ သူမ်ားသည္ မုန္႕ေခါျပင္ကို မျဖစ္မေန ၀ယ္စားတတ္ၾကသည္မို႕ အိုးပုတ္ပြဲေန႔ ဆိုလွ်င္ ေခါျပင္သည္ တိုင္း ေခါျပင္ ၆ခ်ပ္၊ ၇ခ်ပ္ေလာက္ ကုန္ တတ္ေလ သည္။

အိုးပုတ္ ပြဲေတာ္တြင္ ခ်စ္စရာဓေလ့ေလး တစ္ခုရိွေသးသည္။ လည္ပတ္ရင္း ဗိုက္ဆာလာလွ်င္ မိမိေဆြမ်ိဳးရိွရိွ မရိွရိွ ၊ အိမ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏီွးႏွီး မႏီွးႏွီး အိုးပုတ္ ပြဲေစ်းခင္းရာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရိွ အိမ္မ်ားမွ မုန္႕ဖိတ္ေကၽြး လာလွ်င္ ၀င္စားနိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေကၽြးၾကေသာ မုန္႕မ်ားကလည္း အစံုပင္။ မုန္႔ဟင္းခါး၊ ၾကာဇံဟင္းခါး၊ ငွက္ေပ်ာေပါင္း၊ ဆႏြင္းမကင္း၊ ေက်ာက္ေက်ာ၊ ပူတင္း စသျဖင့္ တစ္အိမ္ႏွင့္တစ္အိမ္မထပ္ရေအာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ခ်က္ျပဳတ္ စီမံထားတတ္ၾကျပီး လမ္းသြားလမ္းလာမ်ားကို ခ်ိဳသာရႊင္ျပံဳးစြာ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးေလ့ရိွၾကသည္။

ညေနေစာင္းလာလွ်င္ေတာ့ အိုးပုတ္ပြဲေလး ပိုမိုစည္ကား လာတတ္သည္။ ဇာတ္ပြဲမ်ားမပါဘဲ ၾကိတ္ၾကိတ္ တိုးစည္ကားျခင္းမွာလည္း အိုးပုတ္ပြဲ၏ ထူးျခားမႈ တစ္ခုျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ ကာလာေရြ႕ေလ်ာလာသည္ႏွင့္အမွ် အိုးပုတ္ပြဲ၏ အခင္းအက်င္းေလး သည္လည္း ေခတ္ဆန္ လာေလျပီ။ တရုတ္မွ လာသည့္ ပလတ္စတစ္ ကေလး ကစားစရာ က်ည္ဆန္ေသနတ္မ်ား၊ ေပ်ာ့ေပ်ာ့အိအိ ကစားကြင္းဟူေသာ ေလထိုး ရုပ္ၾကီးမ်ား၊ အေနာက္တိုင္း တီးလံုးမ်ား ဖြင့္ထားသည့္ ပင္လယ္ဓားျပေလွ ဟူေသာ ဒါန္းလႊဲၾကီးမ်ားႏွင့္ ျခားရဟတ္္မ်ား၊ ေရစိုခံ စတစ္ကာ တက္တူးမ်ားက ျမန္မာ့ရိုးရာ အိုးပုတ္ပြဲေလး တြင္ ေနရာ ယူလာၾကသည္။

ရိုးရာ အိုးပုတ္ေလးမ်ား ကိုယ္တိုုင္ကလည္း ေရွးယခင္လို ေျမနီရဲရဲ အေရာင္သာမက ကေလးမ်ား အၾကိဳက္ ျဖဴ၊နီ ၊၀ါ၊ျပာ အေရာင္စံု ျဖစ္လာသည္။ ကေလး သဘာ၀ ေခတ္မီ ကစားစရာမ်ား မက္ေမာသည့္ စိတ္ကို အိုးပုတ္ေလး မ်ားက ေခတ္အၾကိဳက္ လိုက္ျပီး ျဖည့္တင္းရန္ ၾကိဳးစားေနရသည္။ ဖုန္း၊ ကြန္ျပဴတာ ဂိမ္းမ်ား ေခတ္စားလာေသာ ၂၁ရာစုတြင္ ကေလးသဘာ၀ အခ်င္းခ်င္း ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ကစားနိုင္သည့္ အိုးပုတ္ ကစားနည္းေလး မ်ား တိမ္ျမွဳုပ္ စျပဳလာျပီး အိုးပုတ္ေလး မ်ားကို မက္ေမာေသာ ကေလးမ်ား ရွားလာေလျပီ။

အိုးပုတ္ေလး မ်ားကေတာ့ အိုးပုတ္ ပြဲေတာ္ေရာက္တိုင္း ကေလးမ်ားကို ေမွ်ာ္ေနမွာ ေသခ်ာသည္။ ကေလး ရိွလွ်င္ အိုးပုတ္ ရိွမည္၊ အိုးပုတ္ ရိွလွ်င္ အိုးပုတ္ ပြဲေတာ္ ရိွမည္။ အိုးပုတ္ပြဲေတာ္ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ က်င္းပနိုင္ဖို႕ေမွ်ာ္လင့္မိသည္။ အသက္ ၾကီးလာသည့္ အခါ အိုးပုတ္ ပြဲေတာ္ လည္ပတ္ေလတိုင္း၊ အိုးပုတ္ေလး မ်ားကို ျမင္ေလတိုင္း ငယ္စဥ္ကေလး ဘ၀ ျဖဴစင္ရိုးသားစြာ ေဆာ့ကစားခဲ့ရသည့္ အမွတ္တရမ်ား စားျမံွဳ႕ျပန္ရသည့္ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈကို အခုေခတ္ ကေလး မ်ား ရေစခ်င္စမ္း ပါေသးသည္။

ယဥ္ယဥ္ေနွာင္း

Zobcsf9qg7dc49r92xg9

A8eildefx60b2c2fm6gx

Nxdbhn87umbfzjxc3snf

Contents on Momolay.com are copyrighted and are not allowed to appear on any other websites or Facebook pages. Please respect our copyrights.

မိုမိုေလးမွေရးသားေသာ စာမ်ားသည္ မိုမိုေလး၏မူပိုင္ျဖစ္ျပီး Momolay.com ႏွင့္ Momolay Facebook စာမ်က္ႏွာ တြင္သာ ဖတ္ ႐ႈႏိုင္ပါသည္။ အျခားမည္သည့္ website ႏွင့္ Facebook စာမ်က္ႏွာမွာ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းမျပဳပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။