ရႊင္ျမဴးေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ခရီးစဥ္ေလးတစ္ခုဖန္တီးဖို႔ တည္းခိုဖို႔ေနရာေရြးၾကစို႔

ေပ်ာ္ရႊင္စရာ အမွတ္တရခရီးေလးတစ္ခုဖန္တီးေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ အပန္းေျဖတည္းခိုဖို႔ ေနရာေကာင္းေလးတစ္ခုကို ေ...

ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ သယ္ေဆာင္သြားသင့္သည္႔ မရွိမျဖစ္အသံုး၀င္မည္႔အရာမ်ား

မိမိခရီးစဥ္အတြက္ သိပ္သည္းက်စ္လ်စ္စြာထုပ္ပိုးမည္ႏိုင္ရန္ သယ္ေဆာင္ရလြယ္ကူျပီး မရွိမျဖစ္ အသံုးလိုမည္...

လမ္းေလွ်ာက္ခရီးထြက္ျခင္း

လူရြယ္လူငယ္မေရြး ခရီးထြက္ဖို႔စိတ္၀င္စားသူမ်ားသထက္မ်ားလာသည္႔ ယခုေခတ္အခ်ိန္တြင္ လမ္းေလွ်ာက္ခရီးထြက္...

ခရီးစဥ္အတြင္း ပင္ပမ္းႏြမ္းနယ္မွဳမျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ၾကပါစို႔ ...

ကမၻာ့အေရွ႔ဘက္ႏိုင္ငံမ်ားမွအခ်ိန္ကြာျခားလြန္းသည္႔ကမၻာ့အေနာက္ဘက္ႏိုင္ငံမ်ားဆီသို႔ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ...