ကေလးေမြးဖြားၿပီး ေမေမေတြ ဘယ္အခ်ိန္မွာ အမ်ိဳးသားနဲ႔ အတူေနႏိုင္မလဲ

၂၃၊ မတ္၊ ၂၀၁၇ အိမ္ေထာင္ရွင္ အမ်ိဳးသမီးေတြ ကေလးေမြးဖြားၿပီးတဲ့အခါ ကုိယ့္ရဲ႕အမ်ိဳးသားနဲ႔ ဘယ္အခ်ိ...

Mar 23

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ထားစဥ္ ဘယ္အခ်ိန္ေတြမွာ အမ်ိဳးသားနဲ႔ ေနနိုင္လဲ

၂၂၊ မတ္၊ ၂၀၁၇ အိမ္ေထာင္ရွင္မေတြအေနနဲ႔ မေျပာရဲတဲ့အထဲမွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ လိင္ဆက္ဆံျခင္း ေပါ့။ ဒ...

Mar 22

ေႏြရာသီမွာ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ သတိျပဳသင့္သည္မ်ား

၂၀၊ မတ္၊ ၂၀၁၇ ေႏြရာသီေရာက္လာၿပီဆုိတာနဲ႔ အပူခ်ိန္ကလည္း တျဖည္းျဖည္းတုိးလာပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ေႏြရာသ...

Mar 20

အိမ္ေထာင္ေရးေတြ တည္ျမဲေစခ်င္တဲ့အေၾကာင္းေျပာသြားတဲ့ ေမေမေခ်ာရတနာ

၂၇၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ ၂၀၁၇ အခုဆို ေဖေဖကိုေက်ာ္လင္းနဲ႔ ေမေမ ေခ်ာရတနာတို႔မွာ ေကာင္းသုတေက်ာ္ဆုိတဲ့ သားေ...

Feb 27